Sandy Bear Childrens Bereavement Charity

Vacancy

Rheolwr Cymorth Elusennol

Mae Sandy Bear Children’s Bereavement Charity yn credu dylai pob plentyn a pherson ifanc cael y cyfle i lwyddo a bod y gorau gallynt fod o fewn amgylchiadau heriol iawn – marwolaeth rhywun agos. 

Rydym yn cyflawni hyn trwy gweithio’n agos gyda plant, pobl ifanc a’u theuluoedd, gan ddarparu cynhaliad therapiwtig ac yn seiliedig ar dystiolaeth, i’w helpu trwy eu galar a drwy addysgu gweithwyr proffesiynol perthnasol i wybod bet hi wneud wrth iddynt delio gyda colled. 

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol a thalentog sy’n gallu defnyddio ei sgiliau i godi proffil ein helusen. Gan weithio’n agos gydag Arweinydd Datblygu’r Elusen a’n Harweinwyr Clinigol, byddwch yn cefnogi gweithrediad ein helusen o ddydd i ddydd ynghyd â rheoli rhanddeiliaid a chefnogi datblygiad yr elusen.

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

  • Gweithio gydag Arweinydd Datblygu’r Elusen a’r Arweinwyr Clinigol i ddatblygu ein gweithdrefnau gweithredol
  • Cefnogi’r gwaith o godi proffil a chodi arian drwy ddatblygu, cyflwyno a gwerthuso digwyddiadau a rheoli’r cyfryngau cymdeithasol
  • Helpu i reoli a stiwardio rhanddeiliaid allweddol
  • Rhoi cymorth i Arweinydd Datblygu’r Elusen mewn perthynas â rheoli a datblygu incwm

 

Oes diddordeb gennych?  Wel, dyma rhai bethau sydd angen i chi wybod…

  • Rydym yn cydnabod bod sgiliau a phrofiad yn drosglwyddadwy.
  • Rydym yn croesawi ceisiadau am rhannu swydd a patrymau gweithio hyblyg.
  • Rydym wedi sefydlu yn Sir Benfro ac yn gweithio o fewn Sir Benfro ar hyn o bryd.
  • Rydym yn croesawi ffyrdd newydd o feddwl am sut rydym yn gweithio.

Cyflog rhwng £26,000 – £29,000 pro rata yn unol â phrofiad. Mae’r contract am 1.5 mlynedd i ddechrau ond bydd yn cael ei ymestyn (yn ddibynnol ar gyllid). 22.5 awr yr wythnos.

Am fwy o wybodaeth am y rôl, lawrlwythwch:

Charity Support Manager Job Description

I ymgeisio am y rôl, anfonwch CV a ddatganiad personol o fewn 500 o eiriau i Ceri Crichton (Arweinydd Datblygiadol Elusen) – ceri@sandybear.co.uk

Dyddiad cau – 19/10/20.

Am sgwrs anffurfiol am y rôl, ffoniwch Ceri Crichton ar 01646 450069.