Ffurflen Gyfeirio

Cwblhewch Adran 1 gyda manylion y plentyn neu berson ifanc. Dim ond os yw’n wahanol i’r Cyfeiriad Presennol y mae angen Cyfeiriad Parhaol

Llenwch Adran 2 gyda manylion Atgyfeiriwr y Person Ifanc

Cwblhewch Adran 3 gydag unrhyw wybodaeth ychwanegol berthnasol

Oes angen copi papur o’r ffurflen hon arnoch chi? Cliciwch ar y botwm i lawrlwytho’r ffurflen mewn fformat Word: