Llysgenhadon

LilyRice

Mae gan Sandy Bear gefnogwyr anhygoel. Un o’n Llysgennad elusen ydy Lily Rice, yr Athletwr WCMX Elitaidd a’r Para-Nofiwr Rhyngwladol. Mae Lily yn berson ifanc sydd â chymhelliant ac sy’n angerddol am y chwaraeon y mae hi’n ymwneud â nhw ac awch heintus am oes. Rydym wrth ein bodd i gael Lily fel Llysgennad yn hyrwyddo ein hachos.

Mae y ferch sydd yn 19 blwydd oed o Faenorbŷr wedi dod o hyd i’w henw chwaraeon fel pencampwr cefn fflipio ym myd WCMX, sy’n addasu sgiliau sglefrfyrddio/marchogaeth BMX ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. Yn fwy diweddar, yn 2022, aeth â medal nofio efydd adref yng Ngemau’r Gymanwlad a gynhaliwyd yn Mirmingham. Lily yw’r person cyntaf i sicrhau medal mewn nofio i Gymru!

Meddai Lily: “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael cais i fod yn llysgennad i’r elusen! Mae Sandy Bear yn darparu cymorth hanfodol i blant a phobl ifanc sy’n profi profedigaeth ac maent yn cael effaith gadarnhaol enfawr ar y rheini yn Sir Benfro a’r cymunedau cyfagos.”

Sandy crayon divider

Leah – Llysgennad Ieuenctid

Leah

Fy enw i yw Leah a dwi yn 14 oed. Rwy’n gyffrous i fod yn llysgennad ieuenctid i Sandy Bear gan eu bod wedi fy helpu yn ystod cyfnod anodd ar ôl colli aelod o’r teulu. Rydw i eisiau helpu a chefnogi eraill yn yr un ffordd, fel eu bod nhw’n teimlo nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain.

Yn fy amser hamdden, rwy’n mwynhau cymdeithasu gyda fy ffrindiau a gweld teulu, pobi, tynnu lluniau a dwi’n chwarae pêl-rwyd.

Yn yr ysgol, dwi’n astududio gwallt a harddwch, a drama, sef fy hoff bynciau.

Mwy o wybodaeth

Become a Volunteer


Play a crucial role in the delivery and development of Sandy Bear

If you think you have what it takes, and a little time spare to support us, then we’d love to hear from you.