Ymddiriedolwyr a Llywodraethu

Fel gyda phob elusen, rydym yn cael ein llywodraethu gan dîm ymroddedig o ymddiriedolwyr. Maent yn gweithio’n wirfoddol ac yn darparu her i’r tîm staff, yn gosod cyfeiriad strategol ac yn goruchwylio ein gwaith, ac yn sicrhau bod popeth a wnawn yn gadarn yn glinigol ac yn ariannol yn ogystal â monitro ein polisïau i ddiogelu’r sefydliad a’r rhai yr ydym yn eu cefnogi.

Maen nhw’n eistedd ar ein prif fwrdd a phob un yn cefnogi’n ychwanegol gydag is-bwyllgorau a meysydd gwaith eraill, yn aml yn gwirfoddoli eu hamser a’u sgiliau i’r gwahanol agweddau o’n gwaith. Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan y rhai sydd â diddordeb mewn ein cefnogi drwy’r rolau pwysig hyn.

Ieuan Matthews

Cadeirydd

Isobel Hall

Is-Gadeirydd

Andrea Farmer
Andrea Farmer

Trysorydd

Nina Philpott

Ymddiriedolwr

Andrew Copson
Andrew Copson

Ymddiriedolwr

Stephen Thornton

Ymddiriedolwr

Oliver Riley

Ymddiriedolwr

Mwy o wybodaeth

Become a Volunteer


Play a crucial role in the delivery and development of Sandy Bear

If you think you have what it takes, and a little time spare to support us, then we’d love to hear from you.