Y Tîm

Mae ein tîm staff yn gweithio’n agos gyda gwirfoddolwyr anhygoel i ddarparu’r gefnogaeth y mae Sandy Bear yn ei gynnig i’n buddiolwyr. Efallai ein bod yn fach o ran nifer, ond yn gryf o ran ysbryd ac yn gweithio ar draws gwahanol rolau i sicrhau bod plant, pobl ifanc a’r rhai sy’n eu cefnogi yn gallu cael y cymorth cywir pan fydd ei angen arnynt fwyaf.

Lee Barnett

Prif Swyddog Gweithredol

Anita Hicks

Arweinydd Ymarfer Proffesiynol

Karen Codd

Rheolwr Cymorth Busnes

Hannah Beer

Rheolwr Marchnata, Digwyddiadau a Gwirfoddolwyr

Dawn
Dawn Thomas

Pennaeth Darparu Gwasanaeth

Janine Lewis

Ymarferydd Profedigaeth

Jenna Swenson

Ymarferydd Profedigaeth

Lee Morrisey

Ymarferydd Profedigaeth

Michelle Joseph

Swyddog Cefnogi Anabledd (CP) a Chodi Arian

Paul Moloney

Swyddog Cyllid

Become a Volunteer


Play a crucial role in the delivery and development of Sandy Bear

If you think you have what it takes, and a little time spare to support us, then we’d love to hear from you.