Cefnogwyr a Noddwyr

Rydym yn ffodus bod rhywfaint o’n gwaith yn denu cyllid gan sefydliadau statudol megis llywodraeth leol a chenedlaethol a’r GIG. Fodd bynnag, nid yw hyn yn cynnwys faint o waith rydym yn ei wneud i gefnogi ein teuluoedd.

Cawn ein cefnogi’n aruthrol gan lawer o unigolion a sefydliadau eraill sy’n ein cynorthwyo mewn gwahanol ffyrdd. Heb eu cefnogaeth, ni fyddem yn bodoli, nac yn cyflawni’r canlyniadau a wnawn.

Isod mae rhai o’n cefnogwyr anhygoel, cysylltwch os ydych chi eisiau darganfod sut y gallwch chi hyrwyddo a chefnogi Sandy Bear i fod yn hygyrch i Blant a Phobl Ifanc ledled Cymru.

Become a Volunteer


Play a crucial role in the delivery and development of Sandy Bear

If you think you have what it takes, and a little time spare to support us, then we’d love to hear from you.