Rydym yn chwilio am Wirfoddolwyr Cefnogi Teuluoedd!

Gwirfoddolwyr Cefnogi Teuluoedd

Rydym yn chwilio am Wirfoddolwyr Cefnogi Teuluoedd!

Ydych chi am ddatblygu sgiliau a phrofiad o weithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd mewn profedigaeth? Gallwn ni eich helpu chi!

Mae ein recriwtio nesaf yn Sir Benfro gyda hyfforddiant gwirfoddolwyr yn digwydd ym mis Ebrill/Mai.

I gael rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais, ewch i: https://volunteering-wales.net/opportunities/bereavement-peer-support-group-volunteers-at-sandy-bear-childrens-bereavement-charity-69136